بـه سـایـت هـوشـیـار خـوش آمــدید
بـه سـایـت هـوشـیـار خـوش آمــدید
بـه سـایـت هـوشـیـار خـوش آمــدید
بـه سـایـت هـوشـیـار خـوش آمــدید
  1. خانه
  2. گلچین آهنگ های خارجی

گلچین بهترین آهنگ های خارجی

آهنگ میخـزم Crawling 


آهنگ کـرخـت Nump


آهنگ هیچ چیز دیگری مهـم نیست Nothing Else Matters


آهنگ بخشـوده نشـده The Unforgiven


آهنگ بـرگشـت ورق  Turn The Page


آهنگ آتـش را در بـاران روشن کن Set Fire to the Rain


آهنگ نمی ترسـم Not Afraid


آهنگ منـو به خـودم بیـار Ring My Bells


آهنگ آرزوهای بلـنـد High Hopes


آهنگ رهاش کن که بره Iridescent


آهنگ دسامبـر مـن My December


آهنگ یک روشنایـی بیشتـر One More Light


آهنگ سنگین Heavy


آهنگ هی تـو Hey You


آهنگ صعـود و سقـوط Burn It Down


آهنگ خاطراتت رو رها کن Leave Out All the Rest


آهنگ نشانه های قدرت Points of Authority


آهنگ پـایـان In the End


آهنگ از درون From the Inside


آهنگ پیغام رسـان The Messenger


آهنگ توی دروغگـو Lying from You


آهنگ همراه با تـو  With You


آهنگ یک قدم نزدیکتر  One Step Closer


آهنگ رمیکس In The END


آهنگ آن دوست خود توست  S’il ne reste qu’un ami 


آهنگ تو را دوست دارم  Je-t’aime


آهنگ تـا دوبـاره مـرا دوسـت بـداری Pour Que Tu M’Aimes Encore


آهنگ تسلیـم می شـوم I Surrender


آهنگ در تنگنـا S.O.S d’un terrien en détresse

فهرست